SV: "Det henstilles til Regjeringen å utrede alle konsekvenser av en eventuell nedleggelse av Halden-reaktoren i forbindelse med den konsesjonsbehandling som nå foregår med tanke på utfasing og nedlegging av reaktoren."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet