Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) "Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at det for langtidsledig som går ut av en 3-års dagpengeperiode, eller 80+ 13+ 80 uker, og som ikke kommer inn under garantien, vurderes som søker ut fra medisinske eller andre kriterier er aktuell for yrkesrettet attføring."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet