Beretning for 1997 fra styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika"

Innst. S. nr. 254 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.06.1998 Innst. S. nr. 254 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.09.1998