Forslag fra stortingsrepresentant Børre Rønningen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) " Stortinget ber Regjeringen legge til grunn følgende: - Kvalifiseringsgrunnlag for tiltak etter 3 år (80x2) settes til minimum 2 G - tilsvarende 82 000 kroner - da dagpengeperioden tok til. - Ledige som har en avgrensing på dagpengeperioden på 78 uker har rett til tilbud om tiltak dersom inntekten da dagpengeperioden startet var på minimum 1 G - tilsvarende 41 000 kroner."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet