H: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere å nedsette en offentlig granskingskommisjon for å belyse de faktiske forholdene rundt de såkalte krigsbarnas skjebne."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet