Forslag fra stortingsrepresentant Lisbeth Holand på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 96) "Stortinget ber Regjeringen utrede hvorvidt Kystvakta bør legges inn under Justisdepartementets myndighetsområde."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet