SV: "Det henstilles til Regjeringen snarest mulig å nedsette et tempoutvalg, som skal foreta en fullstendig gjennomgang av aktiviteten knyttet til norsk sokkel, med tanke på å framskaffe styringsredskaper som sikrer stabilitet og langsiktighet i oljerelatert virksomhet, samt i norsk økonomi."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet