TF: "Det henstilles til Regjeringen å foreslå opprettelse av et fond der fiskebedrifter kan søke om tilskudd, eventuelt langsiktige rentefrie lån slik at bedriftene kan bli i stand til å etterkomme de krav som er pålagt av Fiskeridirektoratets kontrollverk i tråd med EØS-reglene."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet