SV: "Det henstilles til Regjeringen å utvikle en helhetlig strategi for formidling og produksjon av opera og ballett i Norge, og fremme en sak for Stortinget om dette i løpet av år 2000."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet