SV: "Det henstilles til Regjeringen i statsbudsjettet for 1999 å foreslå ordninger som stimulerer til økt produksjon av CO¨2-fri fornybar energi."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet