SV: "Det henstilles til Regjeringen gjennom økonomiske incentiver, å legge til rette for at holdbarheten på komponenter i produkter skal økes, og fremme forslag om å innføre fra vugge til grav prinsippet for produsent, med krav om at "utbrukte varer" skal tas i retur."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet