TF: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere Forsvarets behov for beltekjøretøy og eventuelt komme tilbake til Stortinget i forbindelse med budsjettet 1999. Forsvaret har vært med på å utvikle nytt beltekjøretøy ved Nateck i Narvik..."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet