SV: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere å øke overføringene til mindre bruk og å innføre et øvre tak på overføringer pr. bruk, for eksempel en begrensning til to årsverk pr. bruk, og/eller begrensning på produksjon og areal."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet