SV: "Det henstilles til Regjeringen å medvirke til at de økologiske landbruksorganisasjonene trekkes mer aktivt med i det videre arbeidet med mer økologisk landbruk i Norge. Organisasjonene som arbeider med markedsmessige spørsmål og informasjon om økologisk mat..."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet