SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge fram en plan for økt beitebruk i utmark. Planen mp inneholde tiltak for å begrense rovdyrskader."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet