SV: "Det henstilles til Regjeringen å gjøre en henvendelse til svenske myndigheter for å oppnå en avtale om praktisk samarbeid og bruk av det svenske skytefeltet Älvdalen for å løse deler av det øvelsesbehovet som etter planen er lagt til Regionfelt Østlandet."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet