Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey og Erik Solheim om tiltak for å redusere overforbruket slik at forbruksutviklingen bringes i samsvar med hensynet til det globale miljø

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 18.10.1996 Innst. S. nr. 11 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1996