Kvænangen kommune sender skriv datert 2. juni 1997 med uttalelse vedrørende ny lov om eiendomsskatt

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.