Sel kommune sender skriv datert 1. september 1998 med uttalelse vedrørende svekkelse av grensekontrollen for matvarer og levende dyr

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.