Tokke kommune sender skriv datert 11. september 1998 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende nei til utviding av EØS-avtalen - vern om naturen, helsen til mennesker og dyr

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.