Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad og Karita Bekkemellem Orheim om at enslige skal få muligheten til å adoptere på lik linje med andre dersom søkeren oppfyller de krav til ressurser og omsorgsevne en bør sette til adoptivforeldre

Dokument nr. 8:111 (1997-98), Innst. S. nr. 111 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karita Bekkemellem, Sylvia Brustad Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.03.1999 Innst. S. nr. 111 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 20.04.1999