Forslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Hernæs, Trond Helleland og Ivar Kristiansen om endring av viltloven slik at det igjen blir anledning til å felle skadedyr «under fare for direkte angrep på bufe og tamrein».

Dokument nr. 8:115 (1997-98), Innst. S. nr. 123 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Hernæs, Ivar Kristiansen, Trond Helleland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.03.1999 Innst. S. nr. 123 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 12.04.1999