Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om lov om endring i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven) og lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Offentlig ansattes anledning til å delta i folkevalgte organ.)

Dokument nr. 8:117 (1997-98), Innst. O. nr. 9 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.11.1998 Innst. O. nr. 9 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.1998