Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 255 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.09.1998 Innst. S. nr. 255 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.09.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1998