Dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1998 og fisket etter avtalene i 1996 og 1997

St.meld. nr. 47 (1997-98), Innst. S. nr. 14 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1998 Innst. S. nr. 14 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.11.1998