Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring

St.meld. nr. 51 (1997-98), Innst. S. nr. 93 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.02.1999 Innst. S. nr. 93 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1999