Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1997-30. juni 1998

St.meld. nr. 54 (1997-98), Innst. S. nr. 11 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.10.1998 Innst. S. nr. 11 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1998