Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel (1998-2000)

St.prp. nr. 58 (1997-98), Innst. S. nr. 40 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.11.1998 Innst. S. nr. 40 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1998