Bevilgning på statsbudsjettet for 1998 til lån til Norges forskningsråd

St.prp. nr. 88 (1997-98), Innst. S. nr. 2 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.10.1998 Innst. S. nr. 2 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 13.10.1998