Embetsutnemningar m.m 1. juli 1997 - 30. juni 1998

St.meld. nr. 6 (1998-99), Innst. S. nr. 34 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1998 Innst. S. nr. 34 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1998