Årsmelding for Datatilsynet 1997

St.meld. nr. 15 (1998-99), Innst. S. nr. 153 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1999 Innst. S. nr. 153 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1999