NSB BA's virksomhet

St.meld. nr. 19 (1998-99), Innst. S. nr. 138 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 26.03.1999 Innst. S. nr. 138 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 21.04.1999