Handlingsplan for funksjonshemma 1998 - 2001 Deltaking og likestilling

St.meld. nr. 8 (1998-99), Innst. S. nr. 85 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. S. nr. 85 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.02.1999