Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1997

St.meld. nr. 9 (1998-99), Innst. S. nr. 38 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 25.11.1998 Innst. S. nr. 38 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1998