Songdalen kommune sender skriv datert 24. september 1998 vedrørende vedtak i kommunestyret om at Veterinæravtalen med EU må avvises

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.