Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1999

Innst. S. nr. 1 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.10.1998 Innst. S. nr. 1 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 20.10.1998