Den Norske Nobelkomite meddeler at Nobels Fredspris for 1998 er tildelt John Hume og David Trimble

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.