Utenriksministerens redegjørelse om OSSE og Norges OSSE-formannskap

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra Utenriksdepartementet

Saksgang

  1. Status