Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgrim Berg, Anders C. Sjaastad og Kristin Krohn Devold om tiltak for å bekjempe kriminalitet i deler av mc-miljøet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Hallgrim Berg, Kristin Krohn Devold Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.01.1997 Innst. S. nr. 101 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1997