Svar fra Regjeringen på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering 1. halvår 1998

Dokument nr. 7A (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1998 Innst. S. nr. 35 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1998