Nasjonalbudsjettet for 1999

Budsjett-innst. S. I. Tillegg nr. 1 (1998-99), jf. St. prp. nr. 1. (1998-99) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 og 13 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1998