Forslag oversendt fra Odelstingets møte 1. desember 1998: (Jf. Innst. O. nr. 10) "Stortinget ber Regjeringen vurdere det samlede behovet for behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere, inkludert behovet for et ettervernstilbud."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet