Forslag fra stortingsrepresentantene Unn Aarrestad, Odd Roger Enoksen og Morten Lund om å be Regjeringen legge fram en melding om en strategi for statlig oppfølging av lokalsamfunn som er tuftet på typiske hjørnesteinsbedrifter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Odd Roger Enoksen, Unn Aarrestad Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 131 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.03.1997