Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer en rettferdig fordeling av investerings- og driftsutgifter knyttet til rensepålegg basert på Nordsjøavtalen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.11.1996 Innst. S. nr. 37 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1996