Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 1996

Innst. S. nr. 95 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.02.1999 Innst. S. nr. 95 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.03.1999