Utenriksministerens redegjørelse om forhandlingene med EU om Schengen-samarbeidet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra Utenriksdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet