Forslag fra stortingsrepresentant Erling folkvord om at staten skal gi oppreisning til tatere som gruppe og erstatning til tatere som har vært utsatt for etnisk rensing eller andre overgrep begått av statlig myndighet eller noen som har handlet på statens vegne og om at staten skal anerkjenne taternes rettigheter som etnisk minoritetsgruppe

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1996 Innst. S. nr. 39 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1996