Trygdeoppgjeret 1999

St.prp. nr. 78 (1998-99), Innst. S. nr. 235 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1999 Innst. S. nr. 235 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999