Lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Ot.prp. nr. 73 (1998-99), Innst. O. nr. 95 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1999 Innst. O. nr. 95 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1999