Sammenslåing av Telenor AS og Telia AB

St.prp. nr. 58 (1998-99), Innst. S. nr. 197 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1999 Innst. S. nr. 197 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1999